ประวัติส่วนตัว

 

13731532_1133994493313669_5970899606446610817_n

ชื่อ-สกุล  นางสุรัญชนา  บุตวงศ์ 

บ้านเลขที่ 127 ม.5 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 34260

การศึกษา 

 

ประวัติการทำงาน