โรงเรียนน้ำยืน

ประวัติของบริษัท จอยแอนด์คอยน์

บริษัท เจริญโอสถ ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ภายใต้ดำเนินการบริหารของ ดร. สมชาย หัชลีฬหา จากการเริ่มต้นการผลิต น้ำยาสมุนไพรจีน “โหย่งเหิง” ซึ่งเป็นยาแผนโบราณอายุมากกว่า 500 ปี ที่มีส่วนประกอบสมุนไพรจีนมากกว่า 30 ชนิด ที่เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นหลัก และน้ำยาสมุนไพรจีน โหย่งเหิงนี้ ปราศจากส่วนผสมของเคมีแต่อย่างใดและมีความปลอดภัยที่ดีที่สุด และได้จดขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ เลขที่ทะเบียน G244/43 ด้วยแนวคิด ของ ดร. สมชาย หัชลีฬหา ที่มีความคิดที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เติบใหญ่ ในปี 2548 ดร.สมชาย หัชลีฬหา ได้ก่อตั้ง บริษัท จอยมาร์ท จำกัด เพื่อที่จะตอบสนองสินค้าทุกความต้องการของผู้บริโภค ไม่ใช่ว่าจะเป็น สบู่, ยาสีฟัน, โฟมล้างหน้า, เครื่องดื่มต่างๆ ที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องซื้อกินซื่้อใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว และที่สำคัญราคาเดียวกับตามท้องตลาด จะดีกว่าไหม ถ้าผู้บริโภคเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกรายจ่ายด้วยสินค้าเหล่านี้มาเป็นรายรับ  ในปี 2552 บริษัท เจริญโอสถ ได้ทำการ รีแบรนด์ เป็น บริษัท จอยแอนด์คอยน์ เนื่องจากการขยายการตลาดเพื่อการะจายไปร้านสะดวกซื้อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา, มาเลเซีย และ ลาว และในการอนาคตกำลังจะเจาะตลาดไปที่ ประเทศ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ อีกด้วย ในปัจจุบัน ร้านขายตรงสะดวกซื้อ จอยมาร์ท มีครอบคลุม มากกว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ และ ภายในอีก 2 ปี ข้างหน้า บริษัท จะจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และจะขยาย ร้านสะดวกซื้อจอยมาร์ท มากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เพิ่มเติมได้ที่www.world-jc.com

57

 

Advertisements