บรรยากาศการแข่งขันobec awards ระดับชาติ เมืองทองธานี

100_4490 100_4488 100_4492100_4485 100_4483 100_4481 100_4480 100_4479 100_4478 100_4477 100_4474

งานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของดีเมืองน้ำขุ่น14-18 ก.พ. 2557

ภาพถ่าย3004 ภาพถ่าย3005ภาพถ่าย3002นำแสดงเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องฉีดพ่นพลังงานแสงอาทิตย์ภาพถ่าย3007 ภาพถ่าย3008 ภาพถ่าย3009 ภาพถ่าย3011 ภาพถ่าย3012 ภาพถ่าย3013 ภาพถ่าย3014 ภาพถ่าย3015 ภาพถ่าย3016

ภาพถ่าย3006

รางวัลของครู

Oper House โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ

ศึกษาดูงาน การแข่งโครงงาน ที่อุดรธานี

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.